Нийгмийн хариуцлага

zx

Хөдөлмөрийн үндсэн стандартууд
Компани нь хүүхдийн хөдөлмөрийг ашиглахгүй байх, ашиглахыг дэмжихгүй байх, бусад хүмүүс, сонирхлын бүлгүүдтэй хамт байж хүүхэд, залуучуудын боловсролыг хангахад шаардлагатай арга хэмжээг авах...

Ажлын цаг, цалин
Ажлын цаг.Ажилчдаа долоо хоногт 48 цагаас илүү ажиллахыг ямар ч үед, ямар ч тохиолдолд шаардаж болохгүй, долоо хоногт ядаж нэг өдөр амардаг...

zx2
zx3

Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал
Компаниуд үйлдвэрлэлийн болон онцгой аюулаас үүдэлтэй бүх төрлийн хохирлоос урьдчилан сэргийлэх, ажилчдын аюулгүй, эрүүл ажиллах орчныг бүрдүүлэх мэдлэгтэй байх ёстой.

Удирдлагын систем
Компанийн удирдах албан тушаалтнууд нийгмийн хариуцлага, хөдөлмөрийн нөхцөлд нийцсэн компанийн бодлогыг гаргаж, энэ стандартын дагуу тогтмол аудит хийж байх;орон тооны ахлах удирдлагыг томилох

zx4

Зурвасаа үлдээнэ үү:

Энд мессежээ бичээд бидэнд илгээгээрэй.